Trang chủ » Kiến thức » Mô hình sóng điều chỉnh là gì? Những dạng mô hình tồn tại trong Forex

Mô hình sóng điều chỉnh là gì? Những dạng mô hình tồn tại trong Forex

by Bird

Mô hình sóng điều chỉnh là một dạng của mô hình Elliot, đây là mô hình giúp các trader trong việc chốt lời trong chu kỳ của đoạn thị trường. Vậy mô hình sóng điều chỉnh là gì? Sự khác biệt giữa nó với các mô hình Elliot hoạt động trên các sàn forex uy tín là như thế nào. Hãy cùng theo dõi trong bài viết hôm nay nhé. 

Tổng quan mô hình sóng điều chỉnh

Mô hình sóng điều chỉnh còn có tên gọi khác Corrective Wave, gồm 3 sóng ngược xu hướng với mô hình sóng chủ(Impulse). Để dễ dàng phân biệt sóng điều chỉnh với sóng chủ, chúng sẽ được đánh dấu theo tên các chữ cái A-B-C.

mo-hinh-song-dieu-chinh-la-gi

mô hình sóng điều chỉnh là gì?

Các loại mô hình sóng điều chỉnh

Mô hình này tồn tại nhiều dạng trên thị trường thị trường forex, chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu các dạng mô hình sóng điều chỉnh là gì?

Mô hình sóng Zigzag

Mô hình sóng Zigzag có ký hiệu ZZ. Mô hình này có cấu trúc 3 sóng được đánh dấu theo thứ tự A-B-C, nhìn chung di chuyển ngược với xu hướng chính. Nên đây là một trong những mô hình sóng Elliott điều chỉnh được xem như phổ biến nhất.

mo-hinh-zigzag

mô hình zigzag

Quy tắc mô hình sóng Zigzag

Sóng A phải dựa theo mô hình Impulse (IM) hay mô hình Leading Diagonal (LD).

Sóng B chỉ được coi như mô hình sóng điều chỉnh và ngắn hơn sóng A về khoảng cách giá.

Sóng C phải dựa theo mô hình Impulse (IM) hoặc mô hình Ending Diagonal (ED).

Sóng C có thể là mô hình Ending Diagonal (ED) nếu sóng A đã là mô hình Leading Diagonal (LD).

Các biến thể của mô hình sóng Zigzag trong mô hình điều chỉnh là gì?

Mô hình sóng Zigzag Running: Với mô hình Zigzag Running này thì điểm cuối cùng của sóng C sẽ không vượt qua điểm cuối của sóng A.

Mô hình sóng Zigzag Elongated: Với mô hình Zigzag Elongated này thì sóng C rất dài so với sóng A, có thể đạt độ dài bằng 2.618 lần sóng A.

Mô hình sóng Flat

Mô hình sóng Flat có ký hiệu là FL. Vậy ý nghĩa và quy tắc của mô hình FL là gì trong mô hình sóng điều chỉnh? Chúng ta sẽ phân tích trong bài viết dưới đây.

Các mô hình Flat (FL) là dạng phổ biến các mô hình sóng điều chỉnh. Chúng khác với các mô hình Zigzag (ZZ) ở chỗ, chúng có xu thế di chuyển dập dềnh chứ không phải đi lên mạnh hoặc xuống mạnh, vì thế nó mới có tên gọi “Flat”.

Đồng thời mô hình Flat (FL) không đi theo cấu trúc sóng 5-3-5 mà lại theo cấu trúc sóng 3-3-5 hoặc 3-3-7. Ngược lại, các mô hình Zigzag di chuyển đi lên hoặc đi xuống nhanh và mạnh, đi theo cấu trúc sóng 5-3-5.

Quy tắc mô hình sóng Flat:

 • Sóng A có thể đi theo bất cứ mô hình điều chỉnh nào.
 • Sóng B có thể theo bất cứ loại mô hình sóng điều chỉnh nào ngoại trừ mô hình Contracting Triangle (CT) và Expanding Triangle (ET).
 • Sóng B phải thu hồi lại ít nhất 50% sóng A về giá (theo Fibonacci thoái lui) và ngắn hơn 2 lần chiều dài sóng A (0.5A ≤ B ≤ 2A).
 • Sóng C chỉ là mô hình Impulse (IM) hoặc Ending Diagonal (ED) hay Double Zigzag (DZ). Nếu sóng C đi theo hướng mô hình Double Zigzag (DZ) mà sóng X mở rộng thì cấu trúc sóng bên trong là 3-3-3,  nhưng nếu sóng X không mở rộng được thì cấu trúc sóng bên trong là 3-3-7.
 • Sóng C không dài quá gấp 3 lần chiều dài sóng A (C ≤ 3A).
 • Sóng C phải chia sẻ vùng giá cả với sóng A.

Các biến thể của mô hình sóng Flat

 • Mô hình Flat Irregular: là dạng sóng đặc biệt với độ phổ biến của mô hình sóng Flat. Ở đây sóng B được mở rộng và được phép  vượt qua điểm cuối của sóng chủ trước đó (nói cách khác là vượt qua điểm khởi đầu sóng A). Sức mạnh của sóng B cho thấy thị trường muốn đi lên theo hướng sóng B. Nếu sóng C dài hơn nhiều so với sóng A sức mạnh đó sẽ kém đi vài lần.
 • Mô hình Flat Running: Với mô hình Flat Running điểm cuối của sóng C sẽ không vượt qua điểm cuối của sóng A.Tín hiệu này thể hiện sức mạnh của xu hướng chính.
 • Mô hình Flat Elongated: Với dạng mô hình này thì sóng C rất dài so với sóng A, độ dài có thể bằng 2.618 lần sóng A. Ở dạng sóng này sóng C thường theo dạng sóng chủ mở rộng của sóng thứ 5.

Mô hình sóng Double Zigzag và mô hình sóng Triple Zigzag

Hai biến thể phổ biến của mô hình Zigzag (ZZ) là mô hình Double Zigzag (DZ) và mô hình Triple Zigzag (TZ). Về bản chất, chúng đều là các mô hình điều chỉnh trên thị trường. Mô hình Triple Zigzag (TZ) rất hiếm xảy ra. Các mô hình này tạo thành họ Zigzag (ZZ).

Mô hình Double Zigzag: Mô hình Double Zigzag (DZ) được cấu tạo thành bằng 2 mô hình Zigzag (ZZ), được nối với nhau bởi một mô hình điều chỉnh tương đối ngắn được gọi là sóng (X). Mô hình Double Zigzag (DZ) biểu thị bằng các sóng (W)-(X)-(Y), trong đó các sóng (W), (Y) theo mô hình Zigzag (ZZ).

Mô hình Triple Zigzag: Mô hình Triple Zigzag (TZ) lại được tạo thành bằng 3 mô hình Zigzag (ZZ) và nối với nhau bởi 2 mô hình sóng điều chỉnh tương đối ngắn gọi là sóng (X). Mô hình Triple Zigzag (TZ) lại được biểu thị bằng các sóng (W)-(X)-(Y)-(X)-(Z) trong đó các sóng (W), (Y), (Z) theo mô hình Zigzag (ZZ).

Quy tắc mô hình sóng Double Zigzag và Triple Zigzag

 • Các sóng (W), (Y), (Z) đi theo mô hình Zigzag (ZZ).
 • Các sóng (X) có thể theo bất cứ loại mô hình điều chỉnh nào trừ mô hình Expanding Triangle (ET).
 • Sóng (X) phải ngắn hơn sóng (W) về biên độ giá.
 • Sóng (Y) bằng hoặc dài hơn con sóng (X) về biên độ giá.
 • Sóng (X) thứ hai phải ngắn hơn con sóng (Y) về biên độ giá.
 • Sóng (Z) phải bằng hoặc dài hơn sóng (X) thứ hai về biên độ giá cả.

Lưu ý: Các mô hình sóng Double Zigzag (ZZ) và Triple Zigzag (TZ) đều chứa các mô hình Zigzag (ZZ) vì vậy các biến thể Zigzag (ZZ) Running hay Zigzag (ZZ) Elongated cũng phải nằm trong các mô hình sóng này.

Mô hình sóng Double Three và mô hình sóng Triple Three

Mô hình Double Three có ký hiệu là D3 và mô hình Triple Three có ký hiệu là T3. Các mô hình Double Three (D3) thường rất phổ biến trong khi các mô hình Triple Three (T3) hiếm gặp hơn nhiều.

Quy tắc

 • Sóng (W) được quyền theo bất cứ mô hình sóng điều chỉnh nào trừ các dạng mô hình Triangle (Contracting, Expanding), các mô hình Double hay Triple.
 • Sóng (X) có thể theo bất cứ dạng mô hình sóng điều chỉnh nào trừ các mô hình Double hoặc Triple. Mức hồi lại thấp nhất của sóng (X) là 50% sóng (W); mức hồi lại cao nhất của sóng (X) là 400% sóng (W).
 • Sóng (Y) có thể theo bất cứ mô hình điều chỉnh nào trừ các mô hình Double hay Triple. Sóng (Y) phải lớn hơn sóng (X) về giá, trừ trường hợp sóng (Y) là mô hình Triangle (Contracting, Expanding).
 • Sóng (X) thứ hai có thể theo bất cứ mô hình điều chỉnh nào trừ các mô hình Double hoặc Triple. Mức hồi lại ít nhất của sóng (X) thứ hai là 50% sóng (Y); mức hồi lại cao nhất của sóng (X) thứ hai là 400% sóng (Y).
 • Sóng (Z) được quyền theo bất cứ mô hình điều chỉnh nào trừ các mô hình Double hoặc Triple. Tuy nhiên sóng (Z) không được là một Zigzag (ZZ) nếu sóng (Y) là Zigzag (ZZ). Sóng (Z) phải lớn hơn sóng (X) thứ hai về giá cả.

Mô hình sóng Double Three

Mô hình Double Three (D3) được cấu tạo thành bằng 2 mô hình sóng điều chỉnh với điều kiện không cùng dạng Zigzag (ZZ) và kết nối với nhau bởi một mô hình sóng điều chỉnh ngắn gọi là sóng (X). Mô hình Double Three (D3) thì lại biểu thị bằng các sóng (W)-(X)-(Y) trong đó các sóng (W), (Y) không được cùng dạng sóng Zigzag (ZZ).

Chi tiết cấu trúc sóng của mô hình Double Three (D3): Sóng (W) là Zigzag (ZZ) , trong khi sóng (Y) là các dạng Triangle (Contracting, Expanding) hoặc những dạng Flat (FL).

Sóng (W) là những dạng Flat (FL) trong khi sóng (Y) lại là dạng Flat (FL), Zigzag (ZZ) hoặc Triangle (Contracting, Expanding):

Mô hình sóng Triple Three

Mô hình Triple Three (T3) được cấu tạo bằng 3 mô hình sóng điều chỉnh với điều kiện không cùng dạng Zigzag (ZZ), được kết nối nhau bởi hai mô hình điều chỉnh ngắn gọi là sóng (X). Mô hình Triple Three (D3) được biểu thị bằng các sóng (W)-(X)-(Y)-(X)-(Z) trong đó những sóng (W), (Y), (Z) không cùng dạng sóng Zigzag (ZZ).

Chi tiết cấu trúc sóng của mô hình Triple Three (T3): Sóng (W) là các dạng Zigzag (ZZ) trong khi sóng (Y) lại là dạng Flat (FL) còn sóng (Z) là các dạng Triangle (Contracting, Expanding)

Sóng (W) là những dạng Flat (FL) trong khi sóng (Y) và sóng (Z) là các dạng Flat (FL), Zigzag (ZZ) hoặc Triangle (Contracting, Expanding) nhưng sóng (Z) không là Zigzag (ZZ) khi sóng (Y) đã là dạng Zigzag (ZZ)

Mô hình Contracting Triangle và mô hình Expanding Triangle

Hiện nay có 2 dạng mô hình tam giác phổ biến Contracting Triangle (CT) và Expanding Triangle (ET). Mô hình Contracting Triangle (CT) có ký hiệu CT, và mô hình Expanding Triangle được ký hiệu ET. Những mô hình điều chỉnh này có cấu trúc 5 sóng, và được đánh dấu A-B-C-D-E, di chuyển trong 2 đường kênh giá hội tụ (contracting) hoặc mở rộng (expanding) được vẽ từ điểm  A đến điểm C và từ điểm B đến điểm D.

Mo-hinh-Contracting-Triangle

Mô hình Contracting Triangle

Mô hình Contracting Triangle

Mô hình Contracting Triangle (CT) khá phổ biến trong thị trường. Trong mô hình này,  2 đường kênh giá AC, BD hội tụ dần.

Quy tắc của mô hình sóng Contracting Triangle (CT)

 • Sóng A chỉ được là một Zigzag (ZZ), Double Zigzag (DZ) hay Triple Zigzag (TZ), hoặc Flat (FL).
 • Sóng B chỉ được là một Zigzag (ZZ), Double Zigzag (DZ) hay Triple Zigzag (TZ).
 • Sóng C và sóng D có thể theo bất cứ dạng mô hình điều chỉnh nào trừ mô hình Contracting Triangle (CT) hoặc Expanding Triangle (ET).
 • Các sóng A, B, C và D phải di chuyển phía trong và gần với các đường kênh giá AC và BD. Sự giao nhau giữa các đường kênh giá phải được xuất hiện sau khi kết thúc sóng E. Các đường kênh giá hội tụ, không thể song song với nhau.
 • Một trong những đường kênh giá có thể nằm ngang (nến mô hình Contracting Triangle (CT) có thể là dạng Symmetrical Triangle, hoặc dạng Ascending Triangle hoặc dạng Descending Triangle).
 • Sóng E có thể là Zigzag (ZZ), Double Zigzag (DZ) hay Triple Zigzag (TZ), Contracting Triangle (CT).
 • Sóng E phải bắt buộc ngắn hơn sóng D về giá và sóng E dài hơn 20% sóng D về giá (0.2D < E < D).
 • Sóng A hoặc sóng B là con sóng dài nhất về giá. Sóng E phải được kết thúc trong vùng giá của sóng A. Sóng E di chuyển phía trong hoặc gần với đường kênh BD.

Các biến thể của mô hình sóng Contracting Triangle (CT)

 • Khi 2 đường kênh AC và BD hội tụ đối xứng sẽ có dạng Contracting Triangle (CT) Symmetrical.
 • Khi 2 đường kênh AC và BD hội tụ trong đó AC nằm ngang (Horizonal) đồng thời BD hướng xuống (Descending) sẽ có Contracting Triangle (CT) Descending.
 • Khi 2 đường kênh AC, BD hội tụ trong đó BD nằm ngang và AC hướng lên (Ascending) tạo ra Contracting Triangle (CT) Ascending.
 • Khi 2 đường kênh AC, BD hội tụ mà cùng chạy với hướng chếch lên hoặc chếch xuống cũng có Contracting Triangle (CT) Running.

Mô hình Expanding Triangle

Mô hình Expanding Triangle (ET) là mô hình ít phổ biến trong số các mô hình sóng Elliott. Trong mô hình này 2 đường kênh giá AC và BD mở rộng dần ra về phía bên phải. Hãy xem mô hình này có vai trò gì trong mô hình sóng điều chỉnh nhé.

Quy tắc mô hình sóng Expanding Triangle (ET)

 • Tất cả 5 sóng A, B, C, D, E sẽ phải theo các dạng mô hình Zigzag (ZZ), Double Zigzag (DZ) hoặc Triple Zigzag (TZ).
 • Sóng B ngắn hơn sóng C về giá nhưng lại dài hơn 40% sóng C về giá (0.4C < B < C). Các sóng A, B, C và D phải di chuyển phía trong hoặc gần với các đường kênh giá AC và BD. Sóng C phải bắt buộc ngắn hơn sóng D về giá nhưng dài hơn 40% sóng D về giá (0.4D < C < D).
 • Sóng A di chuyển phía trong hoặc gần đường kênh AC. Sự giao nhau của các đường kênh giá sẽ xuất hiện trước khi sóng A bắt đầu. Các đường kênh giá phân kỳ, không thể song song với nhau. Không được có đường kênh giá nào nằm ngang.
 • Sóng E dài hơn sóng D và sóng D phải lớn hơn 40% sóng E về giá (0.4E < D < E). Sóng A hoặc sóng B là những con sóng ngắn nhất về giá. Sóng E phải di chuyển phía trong hoặc gần đường kênh BD.

Kết luận

Qua bài viết, chúng ta đã tìm hiểu rõ về mô hình sóng điều chỉnh là gì, các dạng biến thể của mô hình sóng điều chỉnh trên thị trường Forex. Chúng tôi hy vọng bạn có thể nắm các thông tin thật kỹ để có thể có kiến thức vững vàng trong giao dịch, để thu lại được lợi nhuận và tránh được các rủi ro không cần thiết khi mua bán tiền tệ, hay theo dõi chúng tôi để có thể đọc các bài viết mới, cập nhật tỷ giá Forex Signals nhanh nhất. 

Bài viết liên quan